ALPINISTIČNI ODSEK
PLANINSKEGA DRUŠTVA KAMNIK


http://aokamnik.si/video.php?pid=1 26.05.2020