ALPINISTIČNI ODSEK
PLANINSKEGA DRUŠTVA KAMNIK


http://aokamnik.si/dokumenti.php?pid=104 26.05.2020