ALPINISTIČNI ODSEK
PLANINSKEGA DRUŠTVA KAMNIK


http://aokamnik.si/dokumenti.php?pid=94 15.08.2020