ALPINISTIČNI ODSEK
PLANINSKEGA DRUŠTVA KAMNIK


http://aokamnik.si/dokumenti.php?pid=97 22.09.2019