ALPINISTIČNI ODSEK
PLANINSKEGA DRUŠTVA KAMNIK


http://aokamnik.si/dokumenti.php?pid=97 26.06.2019