Alpinistični odsek Kamnik

Pozdrav soncu. Foto: Žiga Macedoni

Aleks Sedušak

Mlajši pripravnik


Alpinistično napredovanje